Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI

KULLANICI; Karegen.com’da kullanıcı hesabı oluştururken girmiş olduğu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. KULLANICI, hesabına ait bilgilerinin de eksiksiz, doğru ve güncel tutacağını beyan etmiş sayılacaktır.  Karegen.com, Resmi makamlardan gelen talepler doğrultusunda KULLANICI’nın tüm bilgilerini bu kişi veya kurumlarla paylaşabilir. KULLANICI; Karegen.com’da hesabını oluşturduğu zaman ve devamında vermiş olduğu tüm bilgi ve belgelerinin Resmi makamlardan gelen taleplere verilen cevaplarda kullanılabileceğini, teknik aksaklıklardan, meydana gelebilecek hatalı bildirimlerden dolayı herhangi bir hak veyahut talebinin olmadığını işbu sözleşmenin kabulü ile kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

KULLANICI, kendisine sunulan hizmetleri 5651 Sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Madde 8’de yer alan hükümler uyarınca suç teşkil edecek biçimde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır; 

(1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

 

DOMAIN İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Domain tescil ürünleri “ilk gelen alır” prensibi ile sağlanabilmektedir. Tescil haklarının dağıtımı ICANN tarafından sağlanmaktadır. ICANN tarafından yönetilen kök sunuculardaki Domain tescil veri tabanları 8 saatte bir güncellenmektedir. Karegen.com üzerinden satın alınan bir ürün 1-2 saat ara ile başka bir tedarikçi üzerinden ve farklı bir KULLANICI aracılığı ile sipariş verilebilir. Veri tabanlarının güncelleme periyodundan kaynaklanan bu tip durumlarda söz konusu Domainin Karegen.com tarafından tescil edilememesi vuku bulabilir. Böyle durumlarda KULLANICI’ya ücret iadesi yapılır ve ücret iadesi ile ilgili hükümler uygulanır. Domainler, KULLANICI tarafından kaydedilmekte olup, tüm işlemler KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır.

Domainler ile ilgili detaylı bilgiyi Karegen.com Domain Sözleşmesi’nde görüntüleyebilirsiniz.

HOSTING İLE İLGİLİ ŞARTLAR

KULLANICI, Karegen.com üzerinden tahsis ettiği Hosting hizmetinin içeriğinden tamamıyla kendisi sorumludur. Söz konusu Hosting hizmetinde yer alan bilgilerin uluslararası yasalara ve genel kurallara aykırı olması gibi durumlarda, Karegen.com alınan hizmetin duraklatılması ve/veya sona erdirilmesi hakkını saklı tutmaktadır.

Karegen.com tarafından sağlanan genel servislerin ve sistemlerinin imaj yedekleri periyodik olarak alınmaktadır. Ancak söz konusu yedek dosyalar sadece büyük sistem sorunlarında yeniden yapılandırma amaçlı olarak Karegen.com tarafından kullanılabilir. KULLANICI içeriklerinin yedekleri bu yedeklerden geri kurulamayabilir.

Hosting hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiyi Karegen.com Hosting Sözleşmesi’nde görüntüleyebilirsiniz.

E-MAIL HOSTING İLE İLGİLİ ŞARTLAR

KULLANICI, Karegen.com üzerinden tahsis ettikleri E-Mail Hosting hizmetinin mail içeriğinden tamamıyla kendisi sorumludur. Söz konusu E-Mail Hosting hizmetinde yer alan bilgilerin uluslararası yasalara ve genel kurallara aykırı olması gibi durumlarda, Karegen.com alınan hizmetin duraklatılması ve/veya sona erdirilmesi hakkını saklı tutmaktadır.

Karegen.com tarafından mail yedekleri alınmamakta olup mail yedeklerinin alınması tamamen KULLANICI sorumluluğundadır.

E-Mail Hosting hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiyi Karegen.com E-Mail Hosting Sözleşmesi’nde görüntüleyebilirsiniz

SUNUCU İLE İLGİLİ ŞARTLAR

KULLANICI, Karegen.com üzerinden tahsis ettiği sunucuda barındırdığı hizmetlerin içeriğinden tamamıyla kendisi sorumludur. Söz konusu sunucu hizmetinde yer alan bilgilerin uluslararası yasalara ve genel kurallara aykırı olması gibi durumlarda, Karegen.com alınan hizmetin duraklatılması ve/veya sona erdirilmesi hakkını saklı tutmaktadır.

Karegen.com tarafından sağlanan sunucu hizmetine ait tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

Sunucu hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiyi Karegen.com Sunucu Sözleşmesi’nde görüntüleyebilirsiniz.

SATIŞ SONRASI DESTEK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Karegen.com üzerinden hizmet alan KULLANICI’larımızın Ticketları, e-posta ve telefon yoluyla kabul edilmektedir. Söz konusu Ticket hizmeti, KULLANICInın hizmet siparişi verdiği andan başlayarak, hizmetin sona ermesiyle son bulmaktadır. Karegen.com, kendinden veya KULLANICI’dan kaynaklanmayan problemlerin çözümü için problemden sorumlu kuruluşun probleme çözüm getireceği süre için herhangi bir taahhüt veremez.

KULLANICI, ihtiyaç duyduğu yardımları, kütüphane, eğitim videoları, SSS ya da ihtiyaç duyduğu yardımla ilgili olan konu başlığı ile ilgili olan açıklamalardan (örn. Domain İşlemleri, vb.) edinebilmektedirler. İhtiyaç duyulan yardımın yukarıda belirtilen bölümlerden edinilememesi durumunda, destek@karegen.com'a sorunun belirtilmesi gerekmektedir. Ticket servisimiz 7/24 hizmet vermektedir. Taleplerinizin KULLANICI hesabınızda kayıtlı olarak tutulabilmesi için, Ticketlarınızı e-posta yoluyla yapmanız büyük önem taşımaktadır.

Karegen.com çağrı merkezi telefon aracılığı ile de KULLANICI’ya satış sonrası destek ve bilgilendirme servisleri sağlanmaktadır. Çağrı merkezi hafta içi 09:00 –18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler dışında çağrı merkezi hizmet vermemektedir. Bu saatler dışında destek alabilmek için Ticket kullanılmalıdır. Çağrı merkezi operatörleri ancak sınırlı seviyede destek sağlayabilirler. Teknik bilgi ve birikim gerektiren hususların çözümü için gerek duyulan Sistem Mühendisi, Yazılım Mühendisi gibi "Teknik Personel” statülerindeki operatörlere sadece Ticket aracılığı ile ulaşılabilir. Söz konusu teknik personel sadece hafta içi mesai saatlerinde hizmet vermektedir. Mesai saatleri dışında ortaya çıkan ve sadece teknik personelin çözümleyebileceği sorun ve istekler için, Ticket yoluyla talepte bulunulması gerekmektedir. Konunun ne kadar sürede çözümleneceği KULLANICI’ya bildirilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu tarz talepler, teknik personelin mesaiye başladığı anda ele alınacaktır.

Karegen.com üzerinden ürün ve hizmet satın alıp, satın aldığı ürünleri 3. kişilere pazarlayan KULLANICI’ların müşterileri (Webmaster, yazılım firması, bilişim esnafı, ya da geliştirici statüsündeki diğer KULLANICI’lar) Karegen.com’un dolaylı müşterileri olarak adlandırılırlar. Bu müşteriler Karegen.com hesaplarını ticari amaçla kullanmakta ve 3. kişiler ile Karegen.com’un sağladığı servisler aracılığı ile ticari ilişkide bulunmaktadırlar. Normal şartlarda Karegen.com, yukarıda belirtilen asıl KULLANICI’ların portföyündeki bu dolaylı müşterilere doğrudan destek sağlamaz, çağrı merkezine gelen istek ve talepleri asıl KULLANICI’ya yönlendirir, dolaylı kullanıcı adına hiçbir işlem gerçekleştirmez, sorun ve problemleri çözücü rol oynamaz. Karegen.com’un tek muhatabı hesap sahibi olan asıl KULLANICI’dır. Ancak hesap sahibi asıl KULLANICI ölüm, iş bırakma, askerlik ve benzeri nedenlerden dolayı kendi müşterileri tarafından erişilemez ve iletişim kurulamaz bir durumda ise, Karegen.com’a akseden dolaylı müşteri şikâyetleri doğrultusunda asıl KULLANICI’ya kayıtlı GSM, telefon, e-posta ve diğer irtibat bilgileri kullanılarak ihtar gönderilir. Yanıtsız kalan ilk ihtarını takip eden 3 işgünü sonunda, 2. bir ihtar daha çekilir. Asıl KULLANICI 2. ihtara da 3 işgünü içinde bir yanıt vermediği takdirde, asıl KULLANICI’nın hesabına Karegen.com tarafından el konulur. Karegen.com, ticari sorumlulukları ve ICANN yükümlülükleri gereği mağdur durumdaki dolaylı müşterilerinin şikâyetlerini dikkate almak zorundadır. Talepte bulunan dolaylı müşteriler doğrudan KULLANICI statüsüne çevrilir, ya da bir başka sağlayıcıya geçişlerine yardımcı olunarak, mağdur durumdaki KULLANICI’ların iş sürekliliklerinin aksamaması sağlanır. Şikâyetleri Karegen.com’a ulaşmamış dolaylı müşteriler için bir işlem yapılmaz, bu dolaylı müşteriler asıl KULLANICI hesabı altında kalır.

Telefon ya da e-posta aracılığıyla yapılan destek vb. görüşmeler kayıt altında tutulup, KULLANICI’nın yakışıksız ve/veya tehditkâr üslup ve/veya suç içerikli (hakaret, küfür, vb.) sözler kullanması durumunda, KULLANICI’nın Karegen.com hesabı kapatılarak, yasal yollara başvurulmaktadır.

MUHASEBE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Ücretin ödenmesinin gecikmesi durumunda, tutara, ödemenin gerçekleştiği tarihteki fiyat farkı yansıtılacaktır. Karegen.com, KULLANICI ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar. Sipariş esnasında belirtildiği gibi Domain, SSL sertifikaları ve sunucu hizmetlerinde ( Co-Location, Dedicated, VPS sanal sunucular ) işlemlerinde geri ödeme yapılmaz. Diğer hizmetlerde, hizmetin ayıplı olması durumunda KULLANICI, ücret iadesi talebini, hizmet siparişinden en geç 7 gün sonra bildirmek zorundadır. Kullanım Şartlarına uymayan KULLANICI’ların sözleşmeleri iptal edilecek olup, herhangi bir ücret iadesi söz konusu olmayacaktır.

Karegen.com KULLANICIYA SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR.BUNUNLA BERABER, Karegen.com SERVİSLERİN KULLANICININ İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. KULLANICININ BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA Karegen.com’un SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

Karegen.com, haber vermeksizin sağladığı servis ve ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapabilir, güncel ürün fiyatları Karegen.com adresindeki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir.


“Sunucularımızda herhangi bir kredi kartı bilgisi tutulmamaktadır.”


Ödeme şeklini “Banka Havalesi” olarak seçen KULLANICI’ların, ödemelerini, siparişten sonra en kısa süre zarfında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, ödeme Karegen.com banka hesaplarında görüntülenene kadar geçen sürede söz konusu hizmet başka bir şahıs/kurum tarafından kayıt ettirilebilir. Söz konusu durumlarda, Karegen.com herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Karegen.com üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait faturalar, aylık olarak düzenlenmekte olup, takip eden ayın ilk iş günü düzenlenerek, E-Arşiv faturalar KULLANICI’ların kayıtlı e-posta adresine iletilmektedir.

Muhasebeye ilişkin soru ve taleplerinizi muhasebe@Karegen.com e-posta adresine bildirebilirsiniz.

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıda belirtilen şartlarla ilgili soru ve görüşlerinizi kurumsal@Karegen.com e-posta adresine iletebilirsiniz.


Kampanyalarımızdan haberdar olmak için