Hosting Sözleşmesi

HOSTING SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR

1.1 SERVİS SAĞLAYICI: Karegen.com  Karegen Bilişim Teknolojileri LTD.ŞTİ. Aktarhüssam Mh. A.Hamdi Tanpınar Cd. Akıncıtürk İş Mr. No:9 Kat:4/13 Osmangazi / BURSA (www.Karegen.com)

1.2 KULLANICI: Servis sağlayıcıdan hizmet alan kişi yada kurum

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz www.Karegen.com Web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2 – TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;
SLA: Açılımı “Service Level of Agreement” olan Karegen.com tarafından belirlenen ve Karegen.com’da yayınlanan destek seviyelerinin kapsadığı teknik destek koşullarını,
Hacking: Herhangi bir izni olmaksızın ikinci bir şahsın yada kurumun bilgilerine yetkisiz erişim yapılmasını,
Spam: İnternet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesini,
DDOS Saldırı: “Denial Of Service” diye adlandırılan sunucuya ait servislere zarar vermeye yönelik eylemleri,
Phishing: Çeşitli yollardan kullanıcı hesap bilgileri ya da diğer özel bilgilerin istendiğine dair mesajlar göndererek, bu bilgilerin gönderilmesi gereken kurum ya da kuruluşların web sayfasının bir kopyasını yaparak özel verileri elde etmeyi,
Trojan: İki kısımdan oluşan ve bilgisayarları uzaktan kontrol etme amacıyla yazılmış yazılımları ifade eder.

3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

SERVİS SAĞLAYICI’nın KULLANICI’ya sağlamış olduğu hizmetlere ve KULLANICI’nın bu hizmetleri müşterilerine sunmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

4 – Karegen.com’un HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Karegen.com, KULLANICI’nın Karegen.com altyapısı üzerinden kendisi veya müşterileri adına satın alacağı hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlayacaktır.

4.2 Karegen.com, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini KULLANICI’ya sağlamayı kabul etmiştir. Karegen.com, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahısla ya da kuruluşlarla (Taşeron) taşeronluk sözleşmesi yapma ve hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir.

4.3 Karegen.com, KULLANICI’nın Karegen.com üzerinde güvenli olarak işlem yapabilmesi için güvenli (şifreli) bağlantı imkânı sunacaktır ancak KULLANICI’ya ait kullanıcı hesabı bilgilerinin güvenliği tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup yetkisiz girişlerden dolayı Karegen.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. KULLANICI’nın kendi kullanıcı hesabıyla, Karegen.com’da yaptığı tüm işlemlerin her türlü sorumluluğu tamamen ve sadece KULLANICI’ya aittir.

4.4 Karegen.com, Resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi her gün 09:00 – 18:00 saatleri arasında telefon ve e-posta yoluyla KULLANICI’nın Karegen.com’dan satın aldığı SLA hizmetleri kapsamında KULLANICI’ya teknik destek hizmeti verecektir. Ancak Karegen.com’un, KULLANICI’nın müşterilerine teknik destek verme zorunluluğu yoktur.

4.5 Karegen.com, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini, Telekomünikasyon altyapısında meydana gelebilecek teknik arızalar veya Karegen.com’un kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilmemesine neden olan üçüncü kişilerden kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik ve zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler Karegen.com tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir.

4.6 Karegen.com, sağladığı hizmetlerin tümüne ilişkin fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4.7 Karegen.com KULLANICIYA SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR.BUNUNLA BERABER, Karegen.com SERVİSLERİN KULLANICININ İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. KULLANICIN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA Karegen.com’un SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

5 – KULLANICI’nın HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Karegen.com KULLANICI ile yapacağı tüm yazışma ve irtibat girişimlerini, Kullanıcı’nın üyelik bilgilerinde beyan ettiği e-posta adresi üzerinden gerçekleştirir. Bu e-posta adresinin güvenliği tamamen KULLANICI’ya aittir. Telefon, faks ve/veya farklı e-posta adresleri üzerinden diyalog talebi kabul edilmez. Üyelik esnasında beyan edilmiş e-posta adresi dışında herhangi bir kanaldan şifre bilgisi gönderilmez.

5.2 KULLANICI Karegen.com sistemine üye olurken verdiği bilgileri eksiksiz ve doğru olarak dolduracağını, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde ise bilgi değişikliklerini hiçbir gecikme olmaksızın derhal Karegen.com sisteminden güncelleyeceğini, KULLANICI’nın eksik veya yanlış bilgi vermesi ya da bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri zamanında Karegen.com’a bildirmemesi durumundan dolayı oluşacak zararlardan sorumlu olacağını ve bu durumun Karegen.com için işbu sözleşmeyi fesih nedeni olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3 Karegen.com sözleşme süresi içinde KULLANICI’ya tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. KULLANICI, söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.4 KULLANICI, satın alma işlemini yaptığı hizmetlerine ait bilgi, dosya, doküman ve programların, Web sitesi ve e-posta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerin güvenliği tamamen KULLANICI sorumluluğunda olup, bu konuda Karegen.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.5 KULLANICI, hiçbir şekilde Karegen.com’un vekili, acentesi veya ticari temsilcisi gibi hareket etmeyeceğini ve bu izlenime yol açacak davranışlardan kaçınacağını taahhüt eder.

5.6 KULLANICI, Karegen.com’dan yazılı izin almaksızın Karegen.com’un ürün ve hizmetleri veya kurumsal kimliği ile ilgili reklamlar yapamaz. KULLANICI, yazılı izin almaksızın Karegen.com’un ürün veya hizmetlerine ilişkin markaları, logoları, veya amblemleri kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ve hiçbir ortamda kullanamaz ve kullandıramaz. KULLANICI, 5651 Sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’un ilgili maddeleri uyarınca, hizmetlerinde, verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, vahşet, ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı, T.C. Yasa’larınca yayını özel izne tabi yazılı veya görsel materyal bulundurmayacağını kabul eder. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı, başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak (“Hacking” veya “Hacker” olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (“Port Scan”, “Stealth Scan” vb. aktiviteler) için kullanılması, internet virüsleri, kurtçuk, Truva atı gönderimi veya “Pinging”, “Flooding”, “Mailbombing”, “Denial Of Service” gibi, diğer kullanıcıların, Karegen.com adını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler, burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve/veya suç teşkil eden her türlü aktivite vuku bulduğu taktirde Karegen.com sorumlu tutulamaz, sorumluluk KULLANICI’ya aittir. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf KULLANICI’dır ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı KULLANICI kabul eder. Bu gibi durumlarda Karegen.com anlaşmayı fesih etme hakkını ve KULLANICI’ya danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.

5.7 KULLANICI, site ve tasarım içeriklerinde T.C. Yasa’larına uymak zorundadır. Kişi ve/veya kurumlara ait Copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek davranışlar bu kapsamdadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların KULLANICI sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Karegen.com taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. KULLANICI Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf KULLANICI’dır ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı KULLANICI kabul eder. Bu gibi durumlarda Karegen.com anlaşmayı fesih etme hakkını ve KULLANICI’ya danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.

5.8 KULLANICI, kendi adına veya müşterileri adına satın aldığı hizmetlerinin herhangi bir hukuki ihtilafa neden olması ya da hukuki sorumluluk doğurması halinde, Karegen.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını ve satın alma işlemi yaptığı hizmetlerle ilgili tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. KULLANICI, satışını yaptığı hizmetlerin üçüncü kişilerin haklarına herhangi bir şekilde halel getirmesi ve hakkı haleldar olan üçüncü kişilerin KULLANICI’dan herhangi bir talepte bulunması veya hukuki süreç başlatması halinde, ortaya çıkacak zararların tümünü bizzat karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9 KULLANICI, kendi hizmetlerine ait yedeklerin ya da verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı KULLANICI’nın almış olduğu hizmetler işletim sistemi veya donanım bozukluğu, vb. sorulardan dolayı işlem göremez hale geldiğinde Karegen.com, KULLANICI’ya ait verileri saklamak ya da düzenli olarak almakla yükümlü değildir. KULLANICI bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı Karegen.com’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.10 KULLANICI, almış olduğu hizmetleri Toplu e-posta ve Spam e-posta gönderimleri için kullanamaz.Karegen.com gerekli gördüğünde saatlik gönderimlerde sınır koyma hakkına sahiptir.

6 – ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

6.1 KULLANICI’nın aldığı hizmetin bedeli hizmeti satın aldığı tarihte Karegen.com sitesinden satın aldığı paket özelliklerinde belirtildiği şekildedir. KULLANICI, sonraki dönemlere ait ödeme ve fatura işlemleri için Karegen.com’a ait Karegen.com veritabanındaki kayıtların esas alınacağını kabul eder.

6.2 Hizmet için gerekli ve teknik altyapının kurulmasını müteakip, Hizmetin verilmesi, KULLANICI tarafındaki bir eksiklik nedeniyle gecikirse bu dönem için normal hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir. Karegen.com’dan kaynaklanmayan KULLANICI’nın kendi tarafında oluşacak yazılım, donanım, altyapı gibi tüm aksaklıkları gidermek KULLANICI’nın yükümlülüğündedir. Bundan dolayı Karegen.com’un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.3 Karegen.com, KULLANICI’nın hizmeti sonlanmadan 30, 15, 7 ve 1 gün önce KULLANICI’ya e-posta yolu ile ödemesi gereken faturası olduğunu bildirecektir. Hizmet bedeli son ödeme tarihine kadar ödenmez ise Karegen.com hizmeti kısmen veya tamamen durdurabilir.

6.4 Herhangi bir sebepten dolayı Karegen.com, KULLANICI’ya gerekli faturayı ulaştıramaz ya da KULLANICI bu faturayı kendisine belirtilen yollardan herhangi biri ile göremez ya da okuyamazsa sorumluluk Karegen.com’a ait değildir. KULLANICI fatura günlerini takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda KULLANICI kendisine bildirim yapılmadığı gerekçesiyle Karegen.com’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

6.5 Karegen.com, fatura son ödeme tarihinden sonra 5 gün geçmesine rağmen ödenmeyen hizmetleri ve hizmetlere ait yedek dosyalarını ya da hizmetlere ait verileri kısmen ya da tamamen silebilir.

6.6 Hizmet bedeli ödenmemesine ilişkin Karegen.com tarafından hizmet durdurulduğunda Web sayfaları, Ftp, e-posta vb. hizmetler de durmuş olacağından dolayı hizmetin durdurulduğu süre içerisindeki veri kaybından dolayı Karegen.com sorumlu değildir. KULLANICI bu hususta Karegen.com’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

6.7 Karegen.com işbu sözleşmede taahhüt ettiği hizmetleri sözleşme süresi bittiğinde, (Telekom, Elektrik gibi) kendi bünyesinde vermediği hizmetlere gelecek zam uygulamaları hariç olmak üzere en fazla %25 zamla yenileyebilir.

6.8 KULLANICI, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Karegen.com kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. KULLANICI bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

6.9 KULLANICI, işbu sözleşmeden doğan her tür alacak için Karegen.com’un dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %10 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.10 KULLANICI, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için başvurması halinde Karegen.com’un teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7 – SÖZLEŞME SÜRESİ

7.1 İşbu sözleşme KULLANICI’nın sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Karegen.com’a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

7.2 Sözleşme süresi KULLANICI’nın ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

7.3 Taraflardan biri sözleşme süresinin bitiminden en az 30 (otuz) gün öncesinden kadar karşı tarafa fesih ihbarında bulunmamışlar ise sözleşme aynı şart ve hükümlülüklerle önceki sözleşme süresi kadar uzar(ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır).

8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ ve HİZMETİN DURDURULMASI

8.1 KULLANICI’nın işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, KULLANICI’nın iflas veya konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi ya da benzer haklı nedenlerin bulunmaması halinde Karegen.com herhangi bir süre ve şekil şartına bağlı olmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözleşmenin, Karegen.com tarafından feshi halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın KULLANICI’nın Karegen.com kullanıcı hesabı dondurulabilir veya kısmen ya da tamamen kapatılarak işbu sözleşme kapsamında verilen hizmet durdurulabilir.

8.2 KULLANICI’nın veya KULLANICI’nın müşterilerinin, Karegen.com’un sağladığı hizmetleri hukuka aykırı olan (Spam, Trojan, DDOS Saldırı, Phishing vb.) hizmetler için kullanması veya Karegen.com’un diğer kullanıcılarını ya da diğer bayilerini rahatsız edecek şekilde kötüye kullanması, KULLANICI’nın satışını yaptığı hizmetlerin hukuka aykırı suç işlenmesi için araç olarak kullanması durumlarında, Karegen.com verdiği hizmeti kısmen veya tamamen dondurabilir ve işbu sözleşmeyi tamamen feshedebilir.

8.3 KULLANICI’nın hizmet içerisinde barındırdığı yazılım, program, web sitesi vb. uygulamalardan dolayı Karegen.com’dan satın aldığı paylaşımlı hizmetlerde, bu hizmetleri kullanan diğer kullanıcıların hizmetlerini engelleyecek şekilde sistem kaynağı kullanması durumunda, Karegen.com KULLANICI’nın hizmetini durdurma hakkına sahiptir. Karegen.com anında müdahale gerektirmediği durumlarda bu durumu KULLANICI’nın bilgisine sunarak barındırdığı yazılım, program, web sitesi vb. uygulamaları güncellemesini ya da durdurmasını isteyecektir.

8.4 Karegen.com Telekomünikasyon Kurumu vb. hizmet aldığı kurumların kendisine şart koştuğu yeni yükümlülükler doğrultusunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ya da yenileyebilir.

8.5 Bu sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, Sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

8.6 Bu sözleşmenin 8.2 maddesinde belirtildiği şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında KULLANICI; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.7 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tabi olan KULLANICI, hizmeti aldıktan sonra hizmetin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda bunu Karegen.com’a 30 (Otuz) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. KULLANICI, bildirdiği ayıbın Karegen.com tarafından 7 gün içinde giderilmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. KULLANICI’nın sözleşmeyi fesih talebinin Karegen.com’a ulaşması sonrasında KULLANICI’nın sunum ve/veya tasarım bedeli olarak ödemiş olduğu bedelin kendisine 1 hafta (7 gün) sonra iade edileceği hususunda taraflar anlaşmışlardır. Bununla birlikte sözleşme ile ihtilaflı sonuçlar doğuracak davranışlarda bulunan KULLANICI’lar, Karegen.com’un alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

8.8 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi olan KULLANICI, hizmeti aldıktan sonra hizmetin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda bunu Karegen.com’a 8 (Sekiz) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. KULLANICI, bildirdiği ayıbın Karegen.com tarafından 7 gün içinde giderilmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. KULLANICI’nın sözleşmeyi fesih talebinin Karegen.com’a ulaşması sonrasında KULLANICI’nın sunum ve/veya tasarım bedeli olarak ödemiş olduğu bedelin kendisine 1 hafta (7 gün) sonra iade edileceği hususunda taraflar anlaşmışlardır. Bununla birlikte sözleşme ile ihtilaflı sonuçlar doğuracak davranışlarda bulunan KULLANICI’lar, Karegen.com’un alacağı tedbirlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

9 – SIR SAKLAMA ve GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

9.1 KULLANICI, işbu sözleşme kapsamında Karegen.com ile kurduğu ticari ilişki nedeniyle kendisine verilen/iletilen bilgilerle, başta ürün, hizmet fiyatları ile KULLANICI bilgileri olmak üzere, bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın gerek yazılı gerekse elektronik ortamda Karegen.com hakkında öğrendiği tüm bilgileri ve işbu sözleşmedeki finansal hükümleri gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa etmeyeceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, işbu maddeye aykırı hareket etmesi halinde cezai şart ödeyeceğini ve Karegen.com’un bu nedenle uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

9.2 Karegen.com, işbu sözleşme kapsamında öğrendiği KULLANICI’nın ticari ve teknolojik sırlarını gizli bilgi olarak kabul ederek en iyi şekilde koruyacağını ve yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olmadığı sürece ifşa etmeyeceğini ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

9.3 Taraflar, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir. Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve işbu sözleşme kapsamında iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin koruması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.

9.4 Karegen.com, KULLANICI’nın hizmetleri kapsamda barındırdığı bilgi, dosya vb. dokümanları yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı KULLANICI, Karegen.com’dan herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.

9.5 Karegen.com, KULLANICI’ya verdiği hizmetleri yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda KULLANICI’ya yazılı bir bildirim yapmadan inceleme altına alabilir, sonuç olarak elde ettiği bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı KULLANICI Karegen.com’dan herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.

10 – MÜCBİR SEBEPLER

10.1 Taraflardan birinin işbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, doğal afet, grev, deprem, savaş, iç savaş, isyan, terör vb. tarafların kontrolü dışındaki ortaya çıkan mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi halinde bundan dolayı taraflar sorumlu olmayacaktır.

10.2 Ancak, mücbir sebep durumunun 30 (otuz) günden fazla devam etmesi halinde taraflar bir araya gelerek, işbu sözleşmenin devamını, askıya alınmasını veya feshedilmesini müzakere edeceklerdir. Fesih halinde taraflar, mücbir sebepler nedeniyle işbu sözleşmenin uygulanmamış hükümleri nedeniyle birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

11 – DELİL ve YETKİ ANLAŞMASI

11.1 Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda, tarafların usulüne uygun olarak tutulmuş ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar ortamındaki kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler.

11.2 İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

11.3 İşbu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır (imza altına alınma, siparişin internet ortamında Karegen.com’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Karegen.com gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. KULLANICI’nın Online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Karegen.com’un https://www.karegen.com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile KULLANICI’ya bildirilecektir. KULLANICI, Karegen.com servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. Karegen.com Kullanım Şartlarının geçerli hali, Karegen.com’un https://www.karegen.com/kullanim-sartlari web adresinde yayınlanmaktadır. KULLANICI bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Kampanyalarımızdan haberdar olmak için