Sunucu Sözleşmesi

SUNUCU KİRALAMA ve BARINDIRMA SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR 

1.1 SERVİS SAĞLAYICI: Karegen.com  Karegen Bilişim Teknolojileri LTD.ŞTİ. Aktarhüssam Mh. A.Hamdi Tanpınar Cd. Akıncıtürk İş Mr. No:9 Kat:4/13 Osmangazi / BURSA (www.Karegen.com)

1.2 KULLANICI: Servis sağlayıcıdan hizmet alan kişi yada kurum

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz www.Karegen.com Web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

 İşbu Sözleşmenin konusu; KULLANICI’nın Karegen.com’dan satın almış olduğu kiralık ve/veya sanal sunucu hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1 İşbu Sözleşme kapsamında Karegen.com tarafından KULLANICI’ya sağlanan hizmet temel olarak; mülkiyeti Karegen.com’a ait fiziksel sunucu cihazı kiralanması (sunucu kiralama) ve/veya mülkiyeti Karegen.com’a ait ve sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış sanal sunucu kullandırılması ve bu sunucuların Karegen.com Veri Merkezinde barındırılarak Karegen.com’un bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.

3.2 KULLANICI, doğrudan Karegen.com omurgasına bağlı olan bu sunucuları, uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

3.3 KULLANICI bu sözleşme kapsamında Karegen.com’dan fiziksel veya sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir.

3.4 KULLANICI’nın Online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile KULLANICI’ya bildirilecektir. KULLANICI, Karegen.com hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

4. TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 KULLANICI’nın talep ettiği hizmet ya da hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesini müteakip Karegen.com, Hizmetleri kullanıma açacak ve KULLANICI’yı bilgilendirecektir.

4.2 Karegen.com; denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı KULLANICI’nın maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde KULLANICI, Karegen.com’dan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Karegen.com, böyle bir arızanın olması halinde söz konusu arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

4.3 KULLANICI, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu mail gönderimi (Spamming), Phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb. yasadışı veya Karegen.com’un veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Karegen.com  tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun) düzenleyici işlemlerine ve Karegen.com’un koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

4.4 KULLANICI, almış olduğu hizmet kapsamında sunduğu/sunacağı elektronik ortamdaki tüm verilerden ve bu verilerin içeriğinden dolayı Karegen.com’un ve 3. şahısların uğrayacağı zararlardan tamamen kendisi sorumlu olup, bu tür 3. Kişi taleplerinden Karegen.com’u ayrı tutacaktır.

4.5 KULLANICI kiraladığı/satın aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcı, kiraladığı ve satın aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemeler aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık Karegen.com’un ve 3. şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten Karegen.com’u ayrı tutacağını beyan ve taahhüt eder.

4.6 Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; sistemler üzerindeki tüm yazılım ayarlamaları, yazılımsal güvenlik ve diğer kısıtlı erişim bilgilerinin düzenlenmesi ve ayrıca belirlenmediği ve hizmet içeriğinde satın alınmadığı sürece sistem yönetim işlemleri KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

4.7 Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; ilgili sunucunun tüm verilerinin yedeklenmesi ve yedeklerin geri yüklenmesi işlemleri bütünüyle KULLANICI’nın sorumluğunda olup, söz konusu yedekleme işlemini kendisi, yetkilendireceği 3. bir kişi ya da ücreti mukabilinde Karegen.com yapılabilir.

4.8 Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar KULLANICI’nın sorumluluğunda olup her hâlükârda, KULLANICI’nın yaptıkları ve sunduğu bilgilerden Karegen.com sorumlu olmayacaktır.

4.9 Sunucu Kiralama Hizmetinin Karegen.com’dan alınması durumunda :

  4.9.1 Karegen.com, kendisi tarafından KULLANICI’ya kiralanan/kiralanacak olan sunucular üzerinde KULLANICI’nın fiziksel değişiklik veya düzenleme taleplerini, KULLANICI’nın bildirimini müteakip en geç on (10) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. Karegen.com stok durumuna göre benzer özelliklerde fakat farklı marka ve kapasitelerde parça(lar) önerebilecektir.

  4.9.2 Karegen.com, hizmet süresi boyunca bu sözleşme konusu cihazlarda meydana gelebilecek ve KULLANICI tarafından bildirilen her türlü donanımsal arızayı mümkün olan en kısa sürede giderecektir. Karegen.com, veri kaybı ya da hizmet kesintisinden sorumlu tutulmayacaktır.

  4.9.3 Karegen.com, cihazların değişiminin gerekli olduğu hallerde bu cihazları kalite, kapasite ve teknoloji olarak muadil cihazlarla değiştirebilecektir. Muadil ürünlerin bulunmadığı ya da gerekli sürede tedarik edilemediği hallerde; Karegen.com, cihazları daha üstün nitelikli cihazlarla değiştirebilir. Bu hallerde Karegen.com KULLANICI’dan ek bir ücret talep etmeyecektir.

4.10 KULLANICI, işin gereği, Karegen.com’un gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, KULLANICI’ya tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. Karegen.com, KULLANICI’ya tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. Karegen.com, IP adresinin değişmesi durumunda, KULLANICI'nın kullanımına tahsis edeceği yeni IP adreslerini, en az 2 (iki) hafta öncesinden KULLANICI' ya bildirecektir. Böyle bir değişiklik gereksinimi halinde KULLANICI da değişikliğin gerçekleşmesi için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

4.11 Karegen.com, sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak KULLANICI’ya temel konularda kullanıcı paneli ve/veya telefon üzerinden gerekli desteği verebilecektir. KULLANICI’ya ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilmesi gereken destekler için hizmet/ücret gerekebilecek olup, bu durumda KULLANICI’ya bilgi verilecektir.

4.12 KULLANICI, Karegen.com ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda Karegen.com, KULLANICI’dan sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde Karegen.com, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Kampanyalarımızdan haberdar olmak için