Bilgi Merkezi

.tr Uzantılı Domainler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  • ".tr" uzantılı Domainler "belgeli" ve "belgesiz" olarak tahsis edilmektedir.
  • Belgesiz Domainler;  ".gen.tr, .biz.tr, .info.tr, .tv.tr ve web.tr" uzantılı Domain kayıtları sipariş verilip ödemesi tahsil edildiğinde gerçekleşmektedir.
  • Belgeli Domainler; “.com.tr, .net.tr,  org.tr, .av.tr, .dr.tr, edu.tr, .gov.tr,  .k12.tr, .tel.tr" uzantılı Domain kayıtları sipariş verilip ödemesi tahsil edildikten sonra iletilmesi gereken "resmi" belgeler, almak istenilen uzantıya göre farklılık göstermektedir.
  • .tr uzantılı Domain kayıt süreci;
   1. Karegen.com Kullanıcı Paneline giriş yapın.
   2. Kayıt etmek istediğiniz Domaini sorgulayarak "kayıt edilebilir" ise Sepete Ekleyin (örnek; domaniniz.com.tr).
   3. Ödeme işlemini tamamladıktan sonra başvurunuz belge gerektiriyorsa, sistem bilgilendirme maili gönderecektir.
   4. Başvurunuz için gerekli belgelerinizi tamamladıktan sonra Karegen.com'a Ticket olarak iletin (örnek; Ticaret Sicili Gazetesi). Söz konusu belgeler iletilmediği taktirde Domainin kaydı gerçekleşmeyecektir. 
   5. Karegen.com tarafından başvurunuz için düzenlenen "Domain Tahsis Formu" sistemde kayıt e-posta adresine gönderilecektir.
   6. Göndermiş olduğumuz tahsis formuna yetkili ad ve soyadı, imza, tarih ve kaşe bölümlerini parafladıktan sonra Karegen.com'a Ticket olarak iletin.
   7. Belgeleriniz tamamlandığında incelemeye alınacaktır. İnceleme sonuncunda eksik bilgi veya belge olmaması durumunda Domain başvurunuzun onayı gerçekleşecektir.
   8. Domainin aktif olduğu ile ilgili bilgilendirme maili sistem tarafından e-posta adresine gönderilecektir.

Domain Tahsis Formunda dikkat edilmesi gereken hususlar;

   • Form üzerinde eksik bilgi bırakmayın.
   • Kuruluş yetkilisinin adı soyadı bilgilerini girmeyi, kuruluş kaşesi basmayı, tarihini yazmayı ve imzalamayı unutmayın.
   • Kuruluş adına yapılan başvurularda, başvuru sırasında yazılan kuruluş unvanı ile form üzerine basılan kaşenin birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi durumda, yapılan başvuru hatalı bilgi nedeni ile kabul edilmeyecektir.
   • Domain sahibinin kişi olması durumunda, formun  doldurulup imzalanarak, tarihi yazılarak, ilgili kişinin kimlik fotokopisi ile birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
   • Formu, destek@karegen.com e-posta adresine web aracılığıyla ulaştırın.

ÖNEMLİ!

 • ".tr" uzantılı Domain başvuruları sırasında, tarafımıza iletilmesi gereken form, dilekçe, ticari evrak, nüfus cüzdanı vb. belgeleri e-posta ile iletirken, belgelerin üzerine ilgili Domainin okunaklı bir şekilde yazılması gerekmektedir.
 •  Türkçe karakterli Domainler sisteminin hayata geçmesi ile birlikte bu konu daha da önem kazanmıştır.
 •  Tarafımıza ileteceğiniz belgelerin üzerine Domaininizi not edin. Aksi takdirde, Domainler ile ilgili yanlış işlem yapılabilir, belgeleriniz zamanında işleme alınamayabilir.

.com.tr uzantılı Domain başvurusu için gerekli belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

   • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan Domain başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan Domain birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
   • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için,aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
    • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
    • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
    • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
   • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
   • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
   • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
   • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
   • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
   • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
   • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
   • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
   • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
   • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
   • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan Domaine ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan Domainin distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
   • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
   • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
   • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
   • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
   • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
   • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
   • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
   • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi

.tr  Domainlerde Whois Bilgisini Değiştirme

   • .tr uzantılı Domainlerde, Whois değişikliği otomatik olarak gerçekleşmemektedir. Domain Whois bilgisini “Domain Sahip Güncelleme” formunu doldurarak iletmeniz gereklidir.
   • Dikkat edilmesi gereken husus, Domain kaydı esnasında yetkili olan kişinin formu doldurarak imzalamasıdır. Aksi takdirde bilgilerinizin güncellenmesi mümkün değildir.
   • "Domain Bilgi Güncelleme" formunu indirmek için buraya tıklayın.

.tr Uzantılı Domainin İdari Sorumlu Değişikliği

 • .tr uzantılı Domainlerde  Transfer işlemi İdari Sorumlu Değişikliği ile yapılmaktadır.  Domain, İdari Sorumlu Değişikliğinin gerçekleşebilmesi için form doldurulmalıdır. Karegen.com kullanıcı paneline giriş yapın. Destek menüsünde yer alan "Dosyalar" linkine tıklayın. PDF formatında bulunan formu (kuruluşunuzun antetli kağıdı varsa üzerine) yazdırdıktan sonra doldurarak, imzalı ve kaşeli bir şekilde tarafımıza iletin.  Domain başvurusunda Tahsis Formunu imzalayan yetkilinin İdari Sorumlu Değişikliği formunu da imzalayarak onay vermesi gerekmektedir. 
 •  Sorumlu değişikliği işlemi yapılacak olan Domain şahıs / kişiye ait ise, form ile birlikte Domain sahibinin kimlik fotokopisi de iletilmelidir.  Şirket adına kayıtlı ise, Ticaret Sicili Gazetesi form ile birlikte iletilmelidir.

İlgili Makaleler